In onze praktijk behandelen we kinderen en jongeren met:

- Articulatieproblemen
- Taalproblemen
- Leerproblemen (spelling, rekenen, lezen)
- Stemproblemen