Wie kan bij ons terecht?

Kinderen en adolescenten met:
- Autismespectrumstoornissen
- Sociaal-emotionele problemen
- Hoogbegaafdheid
- Gedrags –en ontwikkelingsstoornis
- …

Waarmee kunnen we u helpen?

- Diagnoseverduidelijking voor het kind, de adolescent, de student of zijn omgeving
- Invullen van vrije tijd
- Hulp bij organiseren, plannen, structureren en zelfredzaamheid
- Brussenwerking (hulp en verduidelijking voor broers en zussen)
- Meezoeken naar oplossingen in de leefomgeving
- Studiebegeleiding
- Vormingen